Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce ulice Palackého, Jáchymov, 2. Etapa
Odesílatel Karla Bláhová
Organizace odesílatele Město Jáchymov [IČO: 00254622]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.09.2021 13:35:22
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
přílohou zasílám vysvětlení.
S pozdravem
Karla Bláhová


Přílohy
- Vysvětlení ,změny , doplnění ZD _č.2.pdf (53.00 KB)

Původní zpráva

Datum 28.09.2021 12:55:26
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den, po prostudování ZD dle našeho názoru nesouhlasí výkaz výměr se zadáním.
Ve výkazu výměr SO Veřejné osvětlení je uváděno přemístění 3 stožárů, ale dle PD, která je k dispozici se mluví o 9 ks nových světlech na stožárech. Bude se tedy přemisťovat více stožárů?