Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavateli jsou organizace uvedené v přehledu "profily zadavatelů".

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Habartov – stezka od muzea do Lítova, 1. etapa – II. vyhlášení“
Město Habartov
podlimitní Příjem nabídek 06.06.2024 24.06.2024 08:00
Oprava MK ul. Františka Palackého, Kynšperk nad Ohří
Město Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.06.2024 21.06.2024 10:00
Dodávka komunálního stroje - Obec Okrouhlá
Obec Okrouhlá
podlimitní Příjem nabídek 04.06.2024 21.06.2024 11:00
Energetické úspory MŠ Svatava
Městys Svatava
podlimitní Příjem nabídek 01.06.2024 20.06.2024 08:00
Fotovoltaické elektrárny pro město Rotava
Město Rotava
nadlimitní Příjem nabídek 24.05.2024 27.06.2024 10:00
Pořízení nízkoemisních vozidel pro Pečovatelskou službu v Rotavě II.
Město Rotava
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.05.2024 07.06.2024 10:00
Vintířov, úprava komunikace u hřiště
Obec Vintířov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.05.2024 06.06.2024 15:00
PUMPTRACK - NOVÉ SEDLO
Město Nové Sedlo
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.05.2024 05.06.2024 11:00
Stavební úpravy stropu, krovu a střechy na č.p. 31 a 32
Město Bezdružice
podlimitní Hodnocení 07.05.2024 29.05.2024 09:00
Stavební úpravy části Kulturního domu č.p. 224 v Bezdružicích- Klubovna pro aktivity města
Město Bezdružice
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.05.2024 20.05.2024 11:00
Rekonstrukce přísálí kulturního domu v Bezdružicích - 1. etapa
Město Bezdružice
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2024 20.05.2024 11:00
Vybudování dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Podkrušnohorská výsypka a Staré Sedlo – projekční a související práce
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
nadlimitní Hodnocení 30.04.2024 03.06.2024 10:00
Vybudování FVE na objektech města Kynšperk nad Ohří
Město Kynšperk nad Ohří
podlimitní Hodnocení 22.04.2024 13.05.2024 10:00
Hlahol zvonů podkrušnohorským údolím
Cisterciácké opatství Osek
nadlimitní Hodnocení 15.04.2024 27.05.2024 10:00
Sportovní areál obce Hájek
Obec Hájek
podlimitní Hodnocení 21.03.2024 11.04.2024 10:00
všechny zakázky