Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavateli jsou organizace uvedené v přehledu "profily zadavatelů".

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Hlahol zvonů podkrušnohorským údolím
Cisterciácké opatství Osek
nadlimitní Příjem nabídek 15.04.2024 17.05.2024 10:00
Rekonstrukce přísálí kulturního domu v Bezdružicích - 1. etapa
Město Bezdružice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.04.2024 30.04.2024 12:00
Rekonstrukce střechy a stropu a statické zajištění schodiště Panského domu v areálu Kláštera Osek
Cisterciácké opatství Osek
podlimitní Příjem nabídek 05.04.2024 09.05.2024 08:00
Dodávka komunálního vozidla, Městys Svatava
Městys Svatava
podlimitní Příjem nabídek 03.04.2024 19.04.2024 09:00
Přístřešek na tříděný odpad a autobusová zastávka 2024 (druhé vyhlášení)
Obec Stříbrná
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.04.2024 15.04.2024 10:00
Sportovní areál obce Hájek
Obec Hájek
podlimitní Hodnocení 21.03.2024 11.04.2024 10:00
Stavební úpravy části 1. NP Základní školy Nové Sedlo, Masarykova č.p. 217 – na školní družinu
Město Nové Sedlo
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.03.2024 03.04.2024 10:00
Obnova kapličky na parcele č. st. 101 v k.ú. Horní Nivy
Obec Dolní Nivy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.03.2024 19.04.2024 16:00
Místní energetická koncepce města Jáchymov
Město Jáchymov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.03.2024 27.03.2024 14:00
„Úprava povrchu části MK ve Svatavě – část Podlesí“
Městys Svatava
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.03.2024 26.03.2024 15:00
„Habartov – stezka od muzea do Lítova, 1. etapa“
Město Habartov
podlimitní Hodnocení 06.03.2024 22.03.2024 08:00
Fotovoltaické elektrárny pro město Rotava
Město Rotava
nadlimitní Hodnocení 05.03.2024 08.04.2024 10:00
Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard – projekční a související práce
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
nadlimitní Hodnocení 09.01.2024 16.02.2024 10:00
Rozšíření vybavení pro kulturní akce městyse Svatava - stohovatelné židle
Městys Svatava
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.06.2023 10.07.2023 13:00
Zateplení bytových domů v ulicích Heyrovského a Sokolovská
SUAS Bytová s. r. o.
podlimitní Hodnocení 17.05.2022 07.07.2022 10:00
všechny zakázky