Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Rekonstrukce a změna účelu užívání objektu č. p. 496/3 v ul. Mládeže, Kynšperk nad Ohří“"- PD
Odesílatel Jiří Bednář
Organizace odesílatele Město Kynšperk nad Ohří [IČO: 00259454]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.02.2023 09:02:42
Předmět Výzva

Jako potencionálního dodavatele v rámci této VZ si Vás dovolujeme oslovit ve věci podání nabídky....

Těšíme se na případnou spolupráci

S pozdravem za zadavatele
Jiří Bednář


Přílohy
- Zadávací dokumentace.pdf (759.41 KB)