Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce ulice Palackého, Jáchymov, 2. Etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Rekonstrukce ulice Palackého - 2. Etapa - označená dle situačního plánu PD ETAPA č. III. 0,450km až 0,582 km nazvaná jako veřejná zakázka „Rekonstrukce ulice Palackého, 2. Etapa“. V rámci této stavby bude upravena lokalita ulice Palackého na obytnou zónu, budou zřízena nová parkovací místa. Vjezd a výjezd vozidel bude řešen zvýšenou hranou o 20 mm. V rámci PD je navrženo též zřízení opěrných a zárubních zdí (PD SO 201), které budou sloužit k zajištění stability komunikace. Navrhovaný záměr si vyžádá úpravy na technické infrastruktuře v ulici – přeložky inženýrských sítí. Jedná se především o veřejné osvětlení (řešeno v PD – SO 401), nadzemní vedení CETIN (řeší správce sítí) a podzemní vedení NN (ČEZ Distribuce a.s.), vedení plynovodu STL (RWE Distribuční služby s.r.o. – SO 501).
Místo plnění: Karlovy Vary
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.olivius.cz)
Kontakt: Karla Bláhová, email: blahova@mestojachymov.cz, tel.: 777 58 00 93
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 18.10.2021 10:00
Datum zahájení: 22.09.2021 15:35
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: