Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Podpora drobného podnikání IMPERIUM DEVELOPMENT s.r.o. - pořízení vozidla typu valník - opakování
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka užitkového vozidla typu valník pro společnost
IMPERIUM DEVELOPMENT s.r.o.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: OLIVIUS s.r.o.
Sadová 13
Svatava 35703
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 15.03.2022 10:00
Datum zahájení: 03.03.2022 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):