Profil zadavatele: Město Jáchymov

  • Název: Město Jáchymov
  • IČO: 00254622
  • Adresa:
    náměstí Republiky 1
    36251 Jáchymov
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_13.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-026717

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Prevence sesuvu svahů v Jáchymově – Opěrná zeď, ulice Dukelských hrdinů, lokalita 18, Jáchymov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2012 20.08.2012 11:00
Provozovatel sběrného dvora
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.07.2012 09.08.2012 10:00
Úprava ploch Hornického náměstí, jako východiska Stříbrné stezky
podlimitní Zadáno 10.11.2011 28.11.2011 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6