Profil zadavatele: ColorMax s.r.o.

  • Název: ColorMax s.r.o.
  • IČO: 28042484
  • Adresa:
    Kasární náměstí 115/7
    35002 Cheb
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_317.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení technologie Colormax, s.r.o. - jednohřídelová rozmítací pila a podstolní zkracovací pila
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.07.2016 08.08.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016