Veřejná zakázka: Nakládání s odpady ve správním území města Horní Bříza

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2069
Systémové číslo: P21V00000126
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-032774
Datum zahájení: 10.08.2021
Nabídku podat do: 17.08.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nakládání s odpady ve správním území města Horní Bříza
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření 3 (tří) smluv o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejichž závazný text tvoří přílohu č.1, 2 a 3 zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele.
Předmět plnění veřejné zakázky je ve všech podrobnostech včetně podrobného vymezení požadovaných služeb, podrobného vymezení druhů odpadů, jichž se poskytování služeb týká, podrobného vymezení dalších povinností účastníka, obchodních, platebních a jiných smluvních podmínek, vymezen touto zadávací dokumentací a závazným textem jednotlivých Smluv o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, které tvoří přílohu č.1, č.2 a č.3 zadávací dokumentace.
Více zadávací dokumentace

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Užití tohoto druhu řízení je v souladu s ustanovením § 63 odst. 1 písm. a) ZZVZ z důvodu, že v předchozím otevřeném řízení zveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2021-019348 nebyly podány žádné nabídky.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Plzeň-sever

Zadavatel

 • Úřední název: Město Horní Bříza
 • IČO: 00257770
 • Poštovní adresa:
  Třída 1. máje 300
  33012 Horní Bříza
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-021799

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.olivius.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky