Veřejná zakázka: Kostelec - dopravní a technická infrastruktura obytné zóny Severozápad - I. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 2210
Systémové číslo: P22V00000064
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-019078
Datum zahájení: 16.05.2022
Žádost o účast podat do: 07.06.2022 09:00
Nabídku podat do: 07.07.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kostelec - dopravní a technická infrastruktura obytné zóny Severozápad - I. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projekt řeší dopravní a technickou infrastrukturu pro 1. Etapu budoucí obytné zástavby
v severozápadní části obce Kostelec, která je územním plánem obce určena pro obytnou zástavbu
s funkčním využitím bydlení venkovské (rozvojová plocha „K3“). V rámci projektu je řešeno dopravní zpřístupnění území budoucí obytné zóny návrhem nových zklidněných místních komunikací funkční kategorie „D“ obytná zóna, které navazují na rekonstruované stávající komunikace v obci, doplněné návrhem chodníků, které řešenou oblast zpřístupní z centra obce i pro bezpečný přístup pěších.
Technická infrastruktura obytné zóny zahrnuje jednak vodohospodářskou infrastrukturu v rozsahu splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a vodovodu, dále pak plynovod a kabelový rozvod veřejného osvětlení. Koncepčně se jedná o zřízení nových místních komunikací funkční kategorie „D“ obytná zóna v celkové délce trasy 545 m, rekonstrukci dvou stávajících místních komunikací funkční
kategorie „C“ v celkové délce trasy 195+104 m, včetně doplnění chodníků, výstavbu nových splaškových kanalizačních stok DN 250 v celkové délce trasy 477 m, výstavbu nových dešťových
stok DN 250 v celkové délce trasy 491 m včetně retenční nádrže a vsakovacího objektu, výstavbu
nových vodovodních řadů HDPE 63 a 90 v celkové délce trasy 681 m, zřízení 23 ks domovních
kanalizačních přípojek DN 150 v celkové délce trasy 139 m a 23 ks vodovodních přípojek HDPE
32 v celkové délce trasy 147 m, dále výstavbu STL plynovodu v celkové délce trasy 492 m + 24 ks
přípojek v celkové délce trasy 136 m a kabelového rozvodu veřejného osvětlení v celkové délce
trasy 896 m, včetně 30 ks nových svítidel.
Účelem celé stavby je vytvořit v oblasti plánované 1. Etapy obytné zóny „Kostelec – Severozápad“ technické podmínky pro budoucí zástavbu 21 RD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 480 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Kostelec
 • IČO: 00479292
 • Poštovní adresa:
  Obec Kostelec
  Kostelec č. p. 34
  349 01 Kostelec, okres Tachov
 • Název oddělení: Smlouvy o dílo
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 213117

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Obec Kostelec
Kostelec č. p. 34
349 01 Kostelec, okres Tachov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy