Veřejná zakázka: Nakládání s odpady ve správním území města Kaznějov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 2280
Systémové číslo: P22V00000134
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-041356
Datum zahájení: 13.10.2022
Nabídku podat do: 15.11.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nakládání s odpady ve správním území města Kaznějov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření 2 (dvou) smluv o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejichž závazný text tvoří přílohu č.1 a č.2 zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele.
Předmět plnění veřejné zakázky je ve všech podrobnostech včetně podrobného vymezení požadovaných služeb, podrobného vymezení druhů odpadů, jichž se poskytování služeb týká, podrobného vymezení dalších povinností účastníka, obchodních, platebních a jiných smluvních podmínek, vymezen touto zadávací dokumentací a závazným textem jednotlivých Smluv o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, které tvoří přílohu č.1 a č.2 zadávací dokumentace.
Smlouva č.1: Směsný komunální odpad a objemný odpad
Smlouva č.2: Separovaný odpad

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Plzeň-sever

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kaznějov
 • IČO: 00257893
 • Poštovní adresa:
  Ke Škále 220
  33151 Kaznějov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-025326

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://qcm.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy