Veřejná zakázka: Stavební úpravy části 1. NP Základní školy Nové Sedlo, Masarykova č.p. 217 – na školní družinu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 2503
Systémové číslo: P24V00000045
Datum zahájení: 18.03.2024
Nabídku podat do: 03.04.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy části 1. NP Základní školy Nové Sedlo, Masarykova č.p. 217 – na školní družinu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování školní družiny v části 1.NP Základní školy Masarykova 217 v Novém Sedle.
Předmětem je vybudování školní družiny v části 1.NP Základní školy v Novém Sedle, Masarykova 217 – pravé křídlo budovy na st.p.č. 607. Jedná se o bývalý prostor sociálních služeb “Žirafa“. Nová školní družina bude navazovat na provoz školy.
Nové příčky budou vyzdívány z plynosilikátových tvárnic tl. 100 a 150 mm. Veškeré vnitřní povrchy stěn a stropů budou opatřeny výztužnou vrstvou v podobě stěrky lepidla s výztužnou armovací tkaninou. Povrchy budou dále pak vyštukovány a vymalovány. Stěny v mokrých provozech (WC chlapci atd.) budou opatřeny do v. 2,0 m. Veškeré stropy budou opatřeny novým podhledem se SDK desek. V místě přístupu k instalacím budou provedena revizní dvířka. Nad nový podhled v místn. č. 116 ze SDK desek položit parotěsnou fólii a na ní 2x160 mm tepelné izolace z minerálních vláken. Podlahy budou tvořeny vinylovou krytinou a keramickou dlažbou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 179 916 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nové Sedlo
 • IČO: 00259527
 • Poštovní adresa:
  Masarykova 502
  35734 Nové Sedlo
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-027859

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 35734 Nové Sedlo

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy