Veřejná zakázka: Vybudování FVE na objektech města Kynšperk nad Ohří

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 2525
Systémové číslo: P24V00000067
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-012178
Datum zahájení: 22.04.2024
Nabídku podat do: 13.05.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vybudování FVE na objektech města Kynšperk nad Ohří
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou instalace fotovoltaických systémů (FVE elektráren) o níže uvedeném jmenovitém výkonu, jejich připojení k distribuční soustavě a napojení na stávající elektrické rozvody objektů. Primárně bude vyrobená energie určená ke spotřebě v daném odběrném místě. Případné přebytky el. energie budou dodávány zpět do distribuční sítě.
Ve všech níže uvedených odběrných místech (objektech dotčených projektem) bude provedena instalace prvků pro optimalizaci spotřeby vyrobené elektrické energie (tzv. "chytré" elektroměry s komunikací), umožňující monitorovat spotřebu elektrické energie v reálném čase (čtyřkvadrantní elektroměry monitorující spotřebu a výrobu daných odběrných míst). Údaje z elektroměrů budou zpracovávány automaticky pomocí PLC automatů, které vyhodnocují a zaznamenávají naměřená data v reálném čase a zpracovávají je podle aktuální výroby fotovoltaické elektrárny. K tomuto dodavatel nabídne SW řešení, které bude toto průběhové měření výroby FVE a spotřeb dotčených objektů realizovat v 15minutových intervalech, vč. statistik měření s online přístupem přes webové rozhraní (Chrome, Explorer, FireFox apod).
Součástí předmětu zakázky tak je;
▪ vypracování projektových dokumentací pro připojení k distribuční soustavě,
▪ dodávka a instalace fotovoltaických elektráren,
▪ dodávka a instalace „chytrých“ elektroměrů monitorující spotřebu a výrobu daných odběrných míst, vč. dodávky, instalace a proškolení příslušného SW u všech projektem dotčených objektů (odběrných míst) – zavedení energetického managementu,
▪ uvedení do provozu a zaškolení obsluhy,
▪ provedení revizí a vypracování revizní zprávy,
▪ vyhotovení projektových dokumentací skutečného stavu (po realizaci),
▪ vyhotovení, podání a administrace žádostí o první paralelní připojení u distributora el. energie.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 724 570 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kynšperk nad Ohří
 • IČO: 00259454
 • Poštovní adresa:
  Jana A. Komenského 221/13
  35751 Kynšperk nad Ohří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-021580

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://qcm.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy