Veřejná zakázka: Obnova místní komunikace Krupičná – Nové Sedlo

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Probíhají úkony směřující k zadání zakázky.
DBID: 2575
Systémové číslo: P24V00000117
Datum zahájení: 27.06.2024
Nabídku podat do: 11.07.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova místní komunikace Krupičná – Nové Sedlo
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova místní komunikace Krupičná v Novém Sedle.
Jedná se výměnu obrusné vrstvy ze střednězrnného asfaltobetonu s lokálními poruchami. Povrch bude odfrézován v tl. 80mm a bude nahrazen novým. Oprava místní komunikace bude provedena na pozemcích ve vlastnictví investora - města Nové Sedlo. Stávající vozovka je šířky cca 3m, krajnice tvoří trávníky. Stávající komunikace je s jednostranným příčným sklonem a podélným sklonem. Trasa, komunikace a výška nivelety zůstanou zachovány. V některých místech bude komunikace rozšířena na š.3,5m včetně podkladních štěrkových vrstev. Budou doplněna parkovací stání. Směr příčného sklonu živičného povrchu nové vozovky je vyznačen na situačním výkresu.
Navrhovaná skladba konstrukce komunikace bude dle vzorového příčného řezu. Mezi asfaltovými vrstvami bude provedený nástřik z asfaltové emulze 0,50 Kg/m2. Začátek opravovaného úseku je v místě napojení na komunikaci v ulici Loketská, jižní konec opravovaného úseku navazuje na budovanou komunikaci v rámci výstavby komunikace a inženýrských sítí pro novou obytnou zónu.
Bude provedena nová dešťová kanalizace.
Mezi zadavatelem Městem Nové Sedlo a firmou Cetin a.s. je uzavřena smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací. Při rekonstrukci komunikace bude zhotovitel spolupracovat se zástupcem firmy CETIN a umožní mu realizaci překládky sítě elektronických komunikací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 225 867 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nové Sedlo
 • IČO: 00259527
 • Poštovní adresa:
  Masarykova 502
  35734 Nové Sedlo
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-027859

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Masarykova 502
35734 Nové Sedlo

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy