Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Stavební úpravy ZUŠ Habartov
Odesílatel Michaela Šišková
Organizace odesílatele Město Habartov [IČO: 00259314]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.09.2021 12:08:58
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

Vážený dodavateli,

analogicky ve smyslu § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění si Vám dovoluji jménem zadavatele Město Habartov, náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov, IČ: 00259314 zaslat Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele k veřejné zakázce malého rozsahu na zakázku malého rozsahu k veřejné zakázce "Stavební úpravy ZUŠ Habartov".

Proti Oznámení/Rozhodnutí o výběru nelze podat vzhledem druhu veřejné zakázky námitky.


S pozdravem


Přílohy
- Oznámení o výběru dodavatele_ZUŠ.pdf (364.14 KB)