Veřejná zakázka: Stavební úpravy ZUŠ Habartov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Probíhají úkony směřující k zadání zakázky.
DBID: 2062
Systémové číslo: P21V00000119
Datum zahájení: 06.08.2021
Nabídku podat do: 24.08.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy ZUŠ Habartov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a přístavba ke stávajícímu objektu Základní umělecké školy v ul. Komenského 312 v k. ú. Habartov. V rámci stavebních úprav dojde k odstranění stávající podlahové konstrukce v tělocvičně a v jejím zázemí, demontáži obložení a provedení drobných bouracích prací. Tyto zahrnují převážně vybourání nových dveřních otvorů a nenosné stěny. Ze stávajícího prostoru kuchyňky bude zřízeno nové sociální zařízení pro tělesně postižené. Budou provedeny nové podlahové konstrukce v dotčených místnostech a budou vybudovány nové nenosné stěnové konstrukce rozdělující stávající prostory. Bude provedena úprava technického zařízení budovy v jednotlivých prostorech – vytápění, kanalizace, vodovod, elektro. Bude osazeno VZT zařízení pro prostory hygienických zařízení, toto bude provedeno nad provedených SDK podhledem. Rovněž budou odstraněny stávající dveře z prostoru tělocvičny na chodbu a zazdění tohoto otvoru a vybourání nového. Vystavena bude nová konstrukce schodiště, jeviště a hlediště. Součástí stavebních úprav je také přístavba zádveří ke stávajícímu objektu, které bude zřízeno k novému hudebnímu sálu. Zádveří bude s okolním terénem spojeno nově navrženou rampou. Před vstupem bude proveden chodník ze zámkové dlažby, který bude navazovat na stávající přístupy k objektu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 933 304 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Habartov
 • IČO: 00259314
 • Poštovní adresa:
  náměstí Přátelství 112
  35709 Habartov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-021638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Habartov
náměstí Přátelství 112
357 09 Habartov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy