Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce ulice Palackého, Jáchymov, 2. Etapa
Odesílatel Karla Bláhová
Organizace odesílatele Město Jáchymov [IČO: 00254622]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.10.2021 14:32:57
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
přílohou zasílám vysvětlení včetně příloh.
S Pozdravem
Karla Bláhová


Přílohy
- Vysvětlení, změny nebo doplnění ZD - 3,4,5,6.pdf (250.11 KB)
- Priloha_č.4-Smlouva o dílo_Palackého_2.etapa_oprava.docx (60.87 KB)
- Priloha_č.2.c-Cestne-prohlasení o clenech tymu.docx (24.10 KB)
- 18_195_III - Jáchymov - Rekonstrukce ulice Palackého - Etapa č.III [zadá....xlsx (312.21 KB)
- SP_č.j_MěÚO_30138_2016.pdf (741.15 KB)
- SP_MěÚO_01997_2020.pdf (351.82 KB)

Původní zpráva

Datum 06.10.2021 09:16:15
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
měli bychom dotaz ohledně splnění kvalifikace, kde rozporuje zadávací dokumentace se vzorem čestného prohlášení.
V zadávací dokumentaci se uvádí, že zadavatel požaduje u stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího referenci v oboru dopravních staveb.
Ve vzoru ČP - Informace o stavbyvedoucím a zástupci stavbyvedoucím se uvádí reference v řízení rekonstrukce obytných budov nebo budov občanské vybavenosti.
Prosíme o upřesnění, jaké podmínky mají odpovědné osoby splňovat.
Předem děkujeme, hezký den