Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Město Rotava – Dodávky plynu na období 1. 1. 2024 až 1. 1. 2025
Odesílatel Daniel Tomín
Organizace odesílatele Město Rotava [IČO: 00259551]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.10.2023 14:10:08
Předmět Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Rozhodnutí zadavatele o změně ZD Plyn č. 1.pdf (238.15 KB)
- ZD_Dodávky plynu 1.1.2024 až 1.1.2025 (změna I.).pdf (440.87 KB)
- Změna přílohy č. 2 – Kalkulace nabídkové ceny.docx (37.07 KB)
- Změna přílohy č. 4 – Seznam odběrných míst.xlsx (13.78 KB)