Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vintířov – úprava křižovatky u č. p. 100
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací nutných k provedení akce: „Vintířov – úprava křižovatky u č. p. 100“, v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a touto výzvou. Součástí plnění bude dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli. Bližší informace jsou obsaženy v projektové dokumentaci (příloha č. 6).
Předmět plnění spočívá zejména ve stavebních pracích na pozemní komunikaci.
V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména: stavební úpravy pozemní komunikace a další práce, dle projektové dokumentace.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Obec Vintířov
Vintířov 62
357 44 Vintířov
Kontakt: Viz výzva k podání nabídek.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 20.04.2022 15:00
Datum zahájení: 28.03.2022 20:45
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: