Veřejná zakázka: Vintířov – úprava křižovatky u č. p. 100

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2182
Systémové číslo: P22V00000036
Datum zahájení: 28.03.2022
Nabídku podat do: 20.04.2022 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vintířov – úprava křižovatky u č. p. 100
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací nutných k provedení akce: „Vintířov – úprava křižovatky u č. p. 100“, v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a touto výzvou. Součástí plnění bude dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli. Bližší informace jsou obsaženy v projektové dokumentaci (příloha č. 6).
Předmět plnění spočívá zejména ve stavebních pracích na pozemní komunikaci.
V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména: stavební úpravy pozemní komunikace a další práce, dle projektové dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 200 940 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Vintířov
 • IČO: 00259641
 • Poštovní adresa:
  Vintířov 62
  35735 Vintířov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-040644

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Obec Vintířov
Vintířov 62
357 44 Vintířov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky