Profil zadavatele: BCB Broumov z. s.

  • Název: BCB Broumov z. s.
  • IČO: 06224199
  • Adresa:
    Hejtmánkovice 19
    55001 Broumov
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_1020.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
BCB Summer Freestyle Park – Janovičky u Broumova - víceúčelové hřiště
podlimitní Zadáno 26.09.2019 21.10.2019 10:00
BCB Summer Freestyle Park – Janovičky u Broumova - centrální budova a pódium
podlimitní Zadáno 16.09.2019 02.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016