Profil zadavatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p.o.

  • Název: Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p.o.
  • IČO: 72046881
  • Adresa:
    Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_11.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 207896

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"DOZP SOKOLÍK - dodávka a instalace kolejnicového zvedacího a asistenčního systému"
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.03.2012 16.04.2012 12:00
DOZP SOKOLÍK - vybavení interiérů po celkové rekonstrukci
podlimitní Hodnocení 29.02.2012 16.03.2012 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016