Profil zadavatele: Město Habartov

  • Název: Město Habartov
  • IČO: 00259314
  • Adresa:
    náměstí Přátelství 112
    35709 Habartov
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_12.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-021638

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Rekonstrukce veřejného osvětlení III. etapa – Jižní sídliště“
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2018 26.03.2018 11:00
Pořízení dopravního automobilu pro projekt „Dovozová služba“
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.02.2018 14.02.2018 14:00
Smlouva o dílo - Plochy pro rozvoj Habartova
VZ malého rozsahu Zadáno 01.01.2018 04.01.2018 11:00
Rekonstrukce stanice HZS Habartov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2017 20.09.2017 14:00
Dodávka vysokozdvižné plošiny na automobilovém podvozku
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2017 17.08.2017 12:00
Pořízení devíti (9) nových dopravních automobilů do vybavení jednotek SDH obcí
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2017 31.08.2017 12:00
Rekonstrukce a rozšíření kamerového systému - město Habartov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2017 30.05.2017 10:00
Pasportizace majetku města Habartov - uveřejnění smlouvy o dílo
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2017 09.03.2017 11:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení 1. Máje - Úžlabí
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2016 08.09.2016 00:00
Uveřejnění smluv - komunikace, chodníky, hřiště
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2016 25.07.2016 00:00
Öprava chodníku od školky do Úžlabí
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2016 20.07.2016 00:00
Komunikace, ul. Hornická, Habartov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2016 04.05.2016 00:00
Kanalizace KLUČ II. etapa
podlimitní Zadáno 04.04.2016 05.04.2016 00:00
Habartiv - chodník k areálu ept connector
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2016 15.02.2016 00:00
KANALIZACE KLUČ II. ETAPA
podlimitní Zadáno 19.01.2016 15.02.2016 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4  ››