Profil zadavatele: Město Habartov

  • Název: Město Habartov
  • IČO: 00259314
  • Adresa:
    náměstí Přátelství 112
    35709 Habartov
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_12.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-021638

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení nízkoemisního vozidla pro sociální službu v Habartově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.11.2023 01.12.2023 15:00
Uveřejnění SOD na PD Polyfunkční dům Habartov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2023 14.11.2023 13:00
Smlouva o dílo - rozšíření kamerového systému o 9 kamerových bodů
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2023 25.09.2023 09:00
Uveřejnění smlouvy - Dodávka varovného informačního systému (VIS), včetně demontáže stávajícího systému
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2023 26.09.2023 09:30
Dodávka velkokapacitního stanu
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2023 10.07.2023 08:00
„Pořízení nákladního vozidla na technické služby“
podlimitní Zadáno 06.06.2023 22.06.2023 08:00
„Stavební úprava ulice Karla Čapka, Habartov – II. etapa“
podlimitní Zadáno 06.06.2023 22.06.2023 08:00
Uveřejnění smlouvy o dílo - Komunikační propojení Habartov, Muzeum – Lítov – úsek 7a a 7b
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2023 20.04.2023 00:00
Plochy pro rozvoj Habartova - na pozemcích p.č. 584/1 a 584/4 v k.ú Habartov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2022 23.08.2022 08:00
„Habartov ZŠ - Stavební úpravy tělocvičny“
podlimitní Zadáno 21.07.2022 09.08.2022 08:00
„Habartov, oprava chodníků ulice Vítězná“
podlimitní Zadáno 14.07.2022 04.08.2022 08:00
Smlouva o dílo - "Revitalizace zeleně v ul. Okružní - II.etapa"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2022 18.05.2022 00:00
Smlouva o dílo - "Rekonstrukce bytového fondu 2022-2025"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2021 22.11.2021 00:00
Smlouva o dílo - "Údržba bytového a nebytového fondu 2022-2025"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2021 22.11.2021 00:00
Rekonstrukce požární zbrojnice v Habartově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.09.2021 15.10.2021 11:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››