Profil zadavatele: Město Habartov

  • Název: Město Habartov
  • IČO: 00259314
  • Adresa:
    náměstí Přátelství 112
    35709 Habartov
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_12.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-021638

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Uveřejnění SOD Rekonstrukce zpevněné plochy ke garážím v ulici Vítězná
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2024 17.04.2024 00:00
Oprava místní komunikace na pozemku p. č. 41 v k. ú. Lítov od č. p. 85 k č. p. 92
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2024 17.04.2024 10:00
„Habartov – stezka od muzea do Lítova, 1. etapa“
podlimitní Hodnocení 06.03.2024 22.03.2024 08:00
Pořízení nízkoemisního vozidla pro sociální službu v Habartově
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2023 06.12.2023 09:00
Uveřejnění SOD na PD Polyfunkční dům Habartov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2023 14.11.2023 13:00
„Stavební úprava ulice Karla Čapka, Habartov – II. etapa“
podlimitní Zadáno 06.06.2023 22.06.2023 08:00
Plochy pro rozvoj Habartova - na pozemcích p.č. 584/1 a 584/4 v k.ú Habartov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2022 23.08.2022 08:00
Smlouva o dílo - "Rekonstrukce bytového fondu 2022-2025"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2021 22.11.2021 00:00
Smlouva o dílo - "Údržba bytového a nebytového fondu 2022-2025"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2021 22.11.2021 00:00
Rekonstrukce požární zbrojnice v Habartově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.09.2021 15.10.2021 11:30
Smlouva o provádění lesnických činností
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2021 13.09.2021 12:00
Stavební úpravy ZUŠ Habartov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.08.2021 24.08.2021 12:00
„Habartov, oprava komunikace na p.č.873“
podlimitní Zadáno 23.03.2021 23.04.2021 08:00
Zajištění technického dozoru a administrace projektů zateplení BD č.p. 25-32, 1. Máje Habartov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2019 09.07.2019 13:00
Revitalizace areálu Technických služeb Města Habartova - projekční práce
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.06.2019 18.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››