Profil zadavatele: Obec Hájek

  • Název: Obec Hájek
  • IČO: 00573230
  • Adresa:
    Hájek 68
    36301 Hájek
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_1323.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Hájek chodník k Čepru a Hájek východ - chodník a autobusové zastávky
podlimitní Zadáno 19.01.2022 11.02.2022 10:00
Rekonstrukce kulturního domu v obci Hájek
podlimitní Vyhodnoceno 19.01.2022 04.02.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016