Profil zadavatele: Česká hotelová, a.s.

 • Název: Česká hotelová, a.s.
 • IČO: 26968851
 • Adresa:
  Česká hotelová, a.s.
  Plzeňská 103/215a,
  150 00 Praha 5
 • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_137.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 231293

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace balneo centra LH Smetana - Vyšehrad
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2014 13.11.2014 00:00
DODÁVKA WELLNESS TECHNOLOGIÍ PRO LÁZEŇSKÝ HOTEL SMETANA - VYŠEHRAD
podlimitní Zadáno 23.09.2014 20.10.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016