Profil zadavatele: Obec Hazlov

  • Název: Obec Hazlov
  • IČO: 00253952
  • Adresa:
    Hazlov 310
    35132 Hazlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_14.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-021586

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kodus – komunitní dům pro seniory Hazlov
podlimitní Hodnocení 08.07.2022 04.08.2022 10:00
ZŠ Hazlov – výukové pomůcky do odborných učeben
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2021 14.09.2021 01:00
Dodávky vybavení do odborných učeben ZŠ Hazlov a zajištění konektivity školy
nadlimitní Zadáno 04.06.2021 08.07.2021 09:00
Pokládka asfaltového betonu v obytné zóně
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 28.05.2021 00:00
Stavební práce – ZŠ Hazlov
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2021 23.03.2021 00:00
Oprava MK na p. č. 1729 Hazlov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2021 23.03.2021 17:00
Vnitřní dveře pro nový Obecní úřad
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2021 05.03.2021 16:00
Rekonstrukce VO Polná
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2021 23.02.2021 00:00
Zámek Hazlov - Rekonstrukce pavlače
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2020 19.08.2020 15:00
Novostavba komunikace v obytné zóně
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2020 22.06.2020 15:00
Oprava a zateplení fasády hasičské zbrojnice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.09.2019 23.09.2019 15:00
Svoz odpadu pro obec Hazlov
nadlimitní Zadáno 04.07.2019 06.08.2019 15:00
Rekonstrukce věže bývalé restaurace u zámku
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2019 03.06.2019 15:00
Obnova místních komunikací ve Vlastislavi a Podílné
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2019 15.05.2019 12:00
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace na akci „Obytná zóna na p. p. č. 1037/1, 1037/3, 1036, 1110/3 a 1110/33 v k. ú. Hazlov včetně napojení na silnici II/213“
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2018 03.09.2018 18:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››