Profil zadavatele: Asociace Záchranný kruh

 • Název: Asociace Záchranný kruh
 • IČO: 27002896
 • Adresa:
  Asociace Záchranný kruh,
  5. května 155/8,
  360 01 Karlovy Vary
 • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_146.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 230740

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výroba metodických, didaktických a evaluačních nástrojů a pomůcek pro pedagogy mateřských škol
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2012 25.09.2012 17:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016