Profil zadavatele: Správa majetku obce Dolní Nivy, s.r.o.

  • Název: Správa majetku obce Dolní Nivy, s.r.o.
  • IČO: 29161631
  • Adresa:
    Dolní Nivy 75
    35601 Dolní Nivy
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_1524.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-021554

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy šaten na st.p.č. 95, k.ú. Horní Nivy, na občerstvení
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.01.2023 25.01.2023 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016