Profil zadavatele: Obec Orel

  • Název: Obec Orel
  • IČO: 00270636
  • Adresa:
    Orel 38
    53821 Orel
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_189.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-021806

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výstavba chodníku a parkovacích míst u železniční zastávky
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2023 09.03.2023 10:00
Dopravní automobil pro JSDH Orel
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2021 31.05.2021 16:00
Dostavba splaškové kanalizace Orel
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2019 27.05.2019 00:00
Mateřská škola - Orel
podlimitní Zadáno 31.08.2018 27.09.2018 10:00
Místní komunikace a chodníky
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2018 28.03.2018 16:00
„Rozšíření a dovybavení Sběrného místa v obci Orel“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2017 03.01.2018 12:00
Obecní úřad Orel
podlimitní Hodnocení 16.09.2016 05.10.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016