Profil zadavatele: Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace

 • Název: Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace
 • IČO: 71175202
 • Adresa:
  Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace
  Krásňany 766,
  351 24 Hranice
 • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_194.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 342469

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace - rekonstrukce střechy objektu domova vč. půdní vestavby a solárních panelů
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2014 02.04.2014 00:00
Zateplení budovy domova pro seniory v Hranicích
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2013 16.09.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016