Profil zadavatele: Město Nové Sedlo

  • Název: Město Nové Sedlo
  • IČO: 00259527
  • Adresa:
    Masarykova 502
    35734 Nové Sedlo
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_206.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-027859

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova místní komunikace Krupičná – Nové Sedlo
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.06.2024 11.07.2024 10:00
PUMPTRACK - NOVÉ SEDLO
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2024 05.06.2024 11:00
Stavební úpravy části 1. NP Základní školy Nové Sedlo, Masarykova č.p. 217 – na školní družinu
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2024 03.04.2024 10:00
Modernizace VO ve městě Nové Sedlo – 2. Etapa
podlimitní Zadáno 05.02.2024 05.03.2024 10:00
Stavební úpravy - zateplení stěny, Loučky č.p. 149
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2023 20.11.2023 15:00
Pojištění majetku a odpovědnosti Města Nové Sedlo
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2023 25.10.2023 15:00
Rekonstrukce dvou bytových jednotek, Masarykova ulice č.p. 299, Nové Sedlo u Lokte
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2023 24.08.2023 11:00
Odstranění vlhkosti na č.p. 133 - Svislá izolace podzemního zdiva 1.PP a podřezání objektu s vložením vodorovné hydroizolace
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2023 26.06.2023 14:00
Hala u sběrného dvora – Nové Sedlo
podlimitní Zadáno 03.02.2023 23.02.2023 10:00
Modernizace VO ve městě Nové Sedlo - dodávky svítidel
podlimitní Zadáno 18.11.2022 19.12.2022 10:00
Rekonstrukce kabelového vedení veřejného osvětlení v ulici Masarykova
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2022 04.08.2022 10:00
Oprava a údržba místní komunikace Za Potokem, Nové Sedlo
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2020 28.07.2020 10:00
Zateplení, rekonstrukce střechy a výměna oken bytového domu č.p. 473 a 474
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2020 03.02.2020 10:00
Chodník v Loketské ulici - Nové Sedlo - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2019 13.01.2020 10:00
Stavební úpravy pošty č.p. 520 Nové Sedlo-zateplení, výměna oken, oprava střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2019 18.12.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››