Profil zadavatele: Obec Těšovice

  • Název: Obec Těšovice
  • IČO: 00670715
  • Adresa:
    Těšovice 21
    35601 Těšovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_22.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 344788

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava komunikací – Obec Těšovice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2017 01.09.2017 00:00
TĚŠOVICE - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2015 23.11.2015 11:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016