Profil zadavatele: Obec Milíkov

  • Název: Obec Milíkov
  • IČO: 00572713
  • Adresa:
    Milíkov 1
    35002 Milíkov
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_25.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-021546

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce malé vodní nádrže Milíkov
podlimitní Zadáno 17.01.2023 17.02.2023 12:00
Výměna vzdušného vedení, svítidel a rozvaděče VO v Malé Šitboři
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2017 26.06.2017 00:00
Pořízení velkokapacitní CAS pro JSDH Milíkov
nadlimitní Zadáno 26.09.2016 06.01.2017 10:00
Svážíme bioodpad z obce Milíkov - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2015 25.09.2015 00:00
Oprava kostela a božích muk
podlimitní Vyhodnoceno 17.10.2012 05.11.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016