Profil zadavatele: Město Bezdružice

  • Název: Město Bezdružice
  • IČO: 00259705
  • Adresa:
    ČSA 196
    34953 Bezdružice
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_26.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-021814

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna stávajícího hořáku za dvojpalivový hořák na plyn a LTO
VZ malého rozsahu Objednáno 23.08.2022 24.08.2022 13:00
Oprava věže požární zbrojnice Bezdružice
VZ malého rozsahu Objednáno 04.08.2022 09.08.2022 00:00
nákup komunálního malotraktoru
VZ malého rozsahu Objednáno 29.04.2022 19.10.2021 00:00
Oprava střechy bytového domu č.p. 247,248
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2022 14.04.2022 11:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Řešín
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2022 15.02.2022 10:00
MÍSTA K SETKÁVÁNÍ - NÁMĚSTÍ KRYŠTOFA HARANTA BEZDRUŽICE“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2021 15.11.2021 20:00
Metropolitní optická síť Bezdružice - Konstantinovy Lázně
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2021 18.10.2021 10:00
Bezdružice, úprava křižovatky silnice III/201 61 a MK Revolučních Gard - chodník
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2021 24.06.2021 00:00
Rekonstrukce a rozšíření VO v ul. Úterská Bezdružice
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2021 04.05.2021 10:00
Provozovatel sběrného dvora v Bezdružicích
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2019 07.10.2019 09:00
REVITALIZACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTI A DOPLŇKOVÉ VÝSADBY A OŠETŘENÍ STROMŮ V BEZDRUŽICÍCH
podlimitní Zadáno 12.07.2017 28.07.2017 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016