Profil zadavatele: Město Bezdružice

  • Název: Město Bezdružice
  • IČO: 00259705
  • Adresa:
    ČSA 196
    34953 Bezdružice
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_26.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-021814

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy stropu, krovu a střechy na č.p. 31 a 32
podlimitní Příjem nabídek 07.05.2024 29.05.2024 09:00
Stavební úpravy části Kulturního domu č.p. 224 v Bezdružicích- Klubovna pro aktivity města
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2024 20.05.2024 11:00
Rekonstrukce přísálí kulturního domu v Bezdružicích - 1. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2024 20.05.2024 11:00
Oprava střechy bytového domu č.p. 260, 261 Bezdružice
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2023 15.03.2023 11:00
Projektová dokumentace - rozparcelování Bezdružice východ
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2023 27.01.2023 10:00
Výměna stávajícího hořáku za dvojpalivový hořák na plyn a LTO
VZ malého rozsahu Objednáno 23.08.2022 24.08.2022 13:00
MÍSTA K SETKÁVÁNÍ - NÁMĚSTÍ KRYŠTOFA HARANTA BEZDRUŽICE“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2021 15.11.2021 20:00
Rekonstrukce a rozšíření VO v ul. Úterská Bezdružice
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2021 04.05.2021 10:00
Provozovatel sběrného dvora v Bezdružicích
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2019 07.10.2019 09:00
REVITALIZACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTI A DOPLŇKOVÉ VÝSADBY A OŠETŘENÍ STROMŮ V BEZDRUŽICÍCH
podlimitní Zadáno 12.07.2017 28.07.2017 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016