Profil zadavatele: Obec Staré Sedlo

  • Název: Obec Staré Sedlo
  • IČO: 00259608
  • Adresa:
    Zámecká 100
    35601 Staré Sedlo
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_27.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-021818

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Lávka přes řeku Ohři ve Starém Sedle - (opětovné vyhlášení)
podlimitní Zadáno 24.06.2021 15.07.2021 14:00
Snížení energetické náročnosti budovy kulturního centra, Zámecká 182, Staré Sedlo
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2021 31.05.2021 14:00
Inženýrské sítě a komunikace, lokalita 1 a lokalita 2, Staré Sedlo
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2018 12.01.2018 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016