Profil zadavatele: Obec Kostelec

 • Název: Obec Kostelec
 • IČO: 00479292
 • Adresa:
  Obec Kostelec
  Kostelec č. p. 34
  349 01 Kostelec, okres Tachov
 • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_29.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 213117

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup elektromobilu N1 typ SS
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2022 04.10.2022 00:00
Stavební úpravy objektu pro uskladnění techniky obce Kostelec – I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2022 13.09.2022 00:00
Popov – hřiště – oprava povrchu
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2022 12.08.2022 00:00
Kostelec - dopravní a technická infrastruktura obytné zóny Severozápad - I. etapa
podlimitní Zadáno 16.05.2022 07.07.2022 09:00
Kupní smlouva - Nákup kolového traktoru č.32/2022
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2022 07.04.2022 00:00
SOD - Rekonstrukce MVN na p.p.č. 63, k.ú Lšelín
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2022 01.03.2022 00:00
Zkapacitnění a regenerace zdroje pitné vody Lšelín
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2021 07.12.2021 00:00
Revitalizace návsi Lšelín
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2021 15.10.2021 00:00
Protipovodňová opatření obce Kostelec - SOD
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2021 02.08.2021 00:00
Smlouva o poskytování služeb na ochranu správního území obce Kostelec
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2021 04.10.2021 00:00
2021-21 TI Kostelec
podlimitní Hodnocení 26.05.2021 28.06.2021 00:00
2021-21 TI Kostelec
podlimitní Hodnocení 05.05.2021 24.05.2021 14:00
Nákup kloubového nakladače
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2021 12.07.2021 00:00
Obnova Meditační zahrady v Kostelci
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2021 07.07.2021 00:00
Kostelec – sběrný dvůr odpadů - dodávka
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2021 13.04.2021 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››