Profil zadavatele: Obec Ploskovice

 • Název: Obec Ploskovice
 • IČO: 00264164
 • Adresa:
  Obec Ploskovice
  Ploskovice 2
  41142 Litoměřice
 • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_309.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 367289

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PLOSKOVICE - ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – SYSTÉM SEPARACE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ „POŘÍZENÍ SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ SVOZU A TŘÍDĚNÍ BRKO“
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.05.2015 28.05.2015 15:30
OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI PLOSKOVICE PO POVODNI 2014
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.03.2015 15.04.2015 16:00
„PLOSKOVICE, VINNÉ – VODOVOD (zdroj Myštice)“
podlimitní Vyhodnoceno 31.01.2014 17.02.2014 11:00
PLOSKOVICE – PŘELOŽKA KANALIZACE (ČÁST STOKY A)
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2013 22.10.2013 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016