Profil zadavatele: Město Rotava

  • Název: Město Rotava
  • IČO: 00259551
  • Adresa:
    Sídliště 721
    35701 Rotava
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_32.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-021561

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sdružené služby dodávky elektrické energie na rok 2025
podlimitní Zadáno 19.04.2024 19.04.2024 10:30
Sdružené služby dodávky zemního plynu na rok 2025
nadlimitní Zadáno 19.04.2024 19.04.2024 10:30
Rekonstrukce místní komunikace na Sklenský vrch v Rotavě
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2024 06.03.2024 11:00
Rekonstrukce místní komunikace ke hřbitovu v Rotavě
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2024 06.03.2024 11:00
Obnova povrchu na místní komunikaci ul. Žižkova v Rotavě
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2024 06.03.2024 11:00
Areál zdraví, kabelová přípojka NN a úprava veřejného osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2024 22.02.2024 11:00
Pořízení služebního vozidla pro OTVH v Rotavě
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2024 29.01.2024 12:00
Pořízení nového serveru pro Město Rotava
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2023 04.01.2024 10:00
Město Rotava – Dodávky plynu na období 1. 1. 2024 až 1. 1. 2025
nadlimitní Zadáno 10.10.2023 22.11.2023 10:00
Město Rotava – Dodávky plynu na období 1. 1. 2024 až 1. 1. 2027 (II.)
nadlimitní Zrušeno 18.08.2023 21.09.2023 10:00
Pořízení nízkoemisních vozidel pro Pečovatelskou službu v Rotavě
podlimitní Zadáno 12.07.2023 31.07.2023 10:00
Město Rotava – Dodávky plynu na období 1. 1. 2024 až 1. 1. 2027
nadlimitní Zrušeno 22.06.2023 24.07.2023 10:00
Nákup samojízdného pracovního stroje Multicar M30
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2022 17.06.2022 12:45
PUMPTRACK Rotava
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2022 17.02.2022 10:00
Parkovací a odstavná stání za blokem č. 25 ve městě Rotava
podlimitní Zadáno 25.01.2022 17.02.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››