Profil zadavatele: Obec Dolní Nivy

  • Název: Obec Dolní Nivy
  • IČO: 00259306
  • Adresa:
    Dolní Nivy 75
    35601 Dolní Nivy
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_41.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-021572

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova kapličky na parcele č. st. 101 v k.ú. Horní Nivy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.03.2024 19.04.2024 16:00
Výměna povrchu na víceúčelovém hřišti 22x44m v Dolních Nivách
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2023 20.06.2023 18:00
Zpracování projektové dokumentace stavby vodovodu a kanalizace v obci Dolní Nivy, místních částech Dolní Nivy, Horní Nivy a Boučí
podlimitní Zadáno 01.08.2022 05.09.2022 11:55
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016