Profil zadavatele: 3D-Lasertec s.r.o.

  • Název: 3D-Lasertec s.r.o.
  • IČO: 25223445
  • Adresa:
    Starý Klíčov 143, 345 01 Mrákov
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_613.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení elektromobilu – 3D-Lasertec s.r.o. - opakování
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.10.2016 02.12.2016 10:15
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016