Profil zadavatele: Obec Dýšina

  • Název: Obec Dýšina
  • IČO: 00257745
  • Adresa:
    Náměstí Míru 30
    33002 Dýšina
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_62.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-021821

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o sdružených službách dodávky plynu
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2023 04.09.2023 00:00
Výměna oken a dveří na budově OÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2023 31.08.2023 10:00
Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč. jejího zázemí a provozního objektu, propojujícího novou halu s objektem stávající školy při ZŠ Dýšina
nadlimitní Zadáno 04.04.2023 27.06.2023 12:00
Výměna střešní krytiny a klempířských prvků, zateplení stropní konstrukce na budově OÚ Dýšina
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2023 01.03.2023 00:00
Zvýšení podílu v akciové společnosti Vodárenská a kanalizační a.s.-úpis akcií-nepeněžitý vklad
podlimitní Zadáno 04.11.2021 22.11.2021 15:00
Oprava havarijního stavu kanal. stoky v MK Ke Hřišti
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2021 25.10.2021 00:00
Přeložka distribučního zařízení určeného k dodávce el. energie
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2021 27.10.2021 00:00
Oprava Rybníka na Návsi
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2021 10.09.2021 00:00
Sídliště Malé náměstí - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2021 10.09.2021 11:00
OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI DÝŠINA
podlimitní Zadáno 03.06.2021 21.06.2021 10:00
Dýšina - rekonstrukce MK KE Strži včetně dešťové i splaškové kanalizace a vodovodního řadu
podlimitní Zadáno 27.05.2021 11.06.2021 10:00
„Rekonstrukce šaten ZŠ Dýšina“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2021 14.06.2021 10:00
„DÝŠINA – NOVÁ HUŤ, STEZKA V ÚSEKU IN-LINE DRÁHA - GOLF“-„DÝŠINA– REKONSTRUKCE ULICE V LOUŽKU“ - „DÝŠINA – OPRAVA KOMUNIKACE KE HŘBITOVU“
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2020 02.12.2020 10:00
Novostavba sportovní haly a zázemí
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2020 07.10.2020 10:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016