Profil zadavatele: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

 • Název: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 • IČO: 00027006
 • Adresa:
  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.,
  Drnovská 507/73,
  161 00 Praha 6 - Ruzyně
 • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_63.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 220649

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Posklizňové zpracování zrnin
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2015 23.04.2015 14:30
Přístroj pro real-time PCR
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2014 24.11.2014 12:00
Výměna plynového kotle pro vytápění VS Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2014 13.10.2014 13:00
Zajištění energetických úspor hlavní budovy VURV
podlimitní Zadáno 10.09.2014 16.10.2014 10:00
Pořízení 2 serverů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.09.2014 22.09.2014 10:00
Zařízení pro automatické zakrývání porostu pšenice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.08.2014 26.08.2014 10:00
Mlýn na mletí vzorků biomasy a půd
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.08.2014 13.08.2014 10:30
Sušárny vzorků biomasy a půd
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.08.2014 13.08.2014 09:00
Zajištění ostrahy a bezpečnostních služeb v areálu VÚRV, v.v.i Praha 6 - Ruzyně
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2014 14.07.2014 13:00
Kolový traktor pro OPSP Ruzyně
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2014 15.05.2014 10:00
Nákladní přívěs kategorie O2 pro PS Humpolec
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.04.2014 14.05.2014 10:00
Čelní nakladač pro PS Hněvčeves
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.03.2014 08.04.2014 10:00
Rekonstrukce archivu na laboratoř
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.02.2014 10.03.2014 10:00
Fytotron - výměna stínovek a instalace nových
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.02.2014 14.02.2014 10:00
Realizace přístupového a docházkového systému
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2013 28.11.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››