Profil zadavatele: Město Horní Bříza

  • Název: Město Horní Bříza
  • IČO: 00257770
  • Adresa:
    Třída 1. máje 300
    33012 Horní Bříza
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_64.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-021799
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://ezak.olivius.cz/profile_display_64.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nátěr podlah, budova Masarykova ZŠ, spodní tělocvična, Horní Bříza
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2024 21.05.2024 00:00
Zateplení mateřské školky - Třída 1. máje 56, Horní Bříza
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2024 26.04.2024 14:00
Zateplení mateřské školky - Lesní 500, Horní Bříza
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2024 26.04.2024 14:00
Výměna vodovodního řadu - Horní Bříza, Nádražní ulice
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2024 26.03.2024 00:00
„Celoplošná oprava — pokládka asf. povrchu — plocha a komunikace za objektem KD KLUB"
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2024 20.03.2024 00:00
Manipulační plocha v areálu Masarykovy základní školy — Horní Bříza
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2024 05.02.2024 00:00
SMLOUVA O DÍLO č. 2024/1 „Oprava vstupní brány hřbitova v Horní Bříze"
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2024 10.01.2024 00:00
Energetické úspory v objektu Pečovatelské služby Horní Bříza
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2023 06.12.2023 09:00
Kupní smlouva KSM-23-053
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2023 19.07.2023 00:00
Horní Bříza, knihovna — změna užívání části stavby z bývalé prádelny
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2023 17.05.2023 00:00
Bezvýkopové odstranění vad kanalizace Horní Bříza, ul. Třída 1. máje v úseku Š8 — S6 — S5
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2023 22.02.2023 00:00
DYBS Plzeň - Parkoviště, ulice U Vrbky - Horní Bříza
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2023 21.02.2023 00:00
KD KLUB HORNÍ BŘÍZA – ELEKTROINSTALACE A STAVEBNÍ OBNOVA
podlimitní Zadáno 03.06.2022 28.06.2022 10:00
Celoplošná oprava asf. ploch na pozemcích parc. č. 1767/7, 1785/2, 1786/5, 1785/5, 1767/29, 1767/15, 1767/14, 1785/3 - ostatní plocha a parc. č. 713/3, 713/5 - zahrada, ul. K Zastávce, Horní Bříza
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2022 13.04.2022 00:00
Oprava chodníku - Třída 1. máje, Horní Bříza
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2022 23.02.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››