Profil zadavatele: AZUS Březová, s.r.o.

  • Název: AZUS Březová, s.r.o.
  • IČO: 25226207
  • Adresa:
    Svatava, U Přádelny 88
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_696.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení technologie II. etapa - AZUS Březová s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2018 16.07.2018 10:00
Pořízení technologie - AZUS Březová s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.04.2017 30.05.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016