Profil zadavatele: KOTEC o.p.s.

  • Název: KOTEC o.p.s.
  • IČO: 26648415
  • Adresa:
    Nádražní náměstí 299/8
    353 01 Mariánské Lázně
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_697.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MOBILNÍ INFRASTRUKTURA PRO TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCI KOTEC O.P.S. - NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
podlimitní Zadáno 09.03.2018 28.03.2018 10:00
MOBILNÍ INFRASTRUKTURA PRO TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCI KOTEC O.P.S.
podlimitní Zadáno 30.05.2017 15.06.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016