Profil zadavatele: Obec Křižovatka

  • Název: Obec Křižovatka
  • IČO: 00254011
  • Adresa:
    Křižovatka 103
    35134 Křižovatka
  • Adresa profilu zadavatele: https://qcm.ezak.cz/profile_display_70.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-034575

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Bílá stopa v Kamenných Vrších
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2018 04.09.2018 00:00
Záchrana hřbitovní zdi v obci Křižovatka - II etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2018 22.02.2018 00:00
Rekonstrukce MK na p.p.č.937/1 v k.ú. Křižovatka
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2018 22.02.2018 13:00
Záchrana hřbitovní zdi v obci Křižovatka - 1 etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2017 07.06.2017 15:00
Záchrana hřbitovní zdi v obci Křižovatka - 1 etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2017 07.06.2017 15:00
Zateplení budovy sportovních šaten
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2017 14.03.2017 13:00
Nová Ves, oprava místní komunikace
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2016 01.06.2016 12:00
Záchrana sýpky Nová Ves
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2016 24.05.2016 12:00
Svážíme bioodpad z obcí Křižovatka a Velký Luh
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2015 09.07.2015 11:00
Zateplení Obecního domu v Křižovatce č. p. 26
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2015 13.01.2015 00:00
Malokapacitní ubytovací zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2013 12.11.2013 00:00
SOUSTAVA PRYSKÝCH RYBNÍKŮ
podlimitní Zadáno 01.07.2013 16.07.2013 10:00
Záchrana kostela svaté Kateřiny - III etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 27.12.2012 27.12.2012 00:00
Multifunkční centrum v obci Křižovatka
podlimitní Zadáno 20.07.2012 14.08.2012 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016