Veřejná zakázka: Rekonstrukce ulice Palackého - 1. Etapa, Jáchymov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1786
Systémové číslo: P20V00000033
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.03.2020
Nabídku podat do: 01.04.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce ulice Palackého - 1. Etapa, Jáchymov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci této stavby bude upravena lokalita ulice Palackého na obytnou zónu, budou zřízena nová parkovací místa. Vjezd a výjezd vozidel bude řešen zvýšenou hranou o 20 mm. V rámci PD je navrženo též zřízení opěrných a zárubních zdí (PD SO 201), které budou sloužit k zajištění stability komunikace. Navrhovaný záměr si vyžádá úpravy na technické infrastruktuře v ulici – přeložky inženýrských sítí. Jedná se především o veřejné osvětlení (řešeno v PD – SO 401), nadzemní vedení CETIN (cca 5 ks sloupů) a podzemní vedení NN (ČEZ Distribuce a.s.), vedení plynovodu STL (RWE Distribuční služby s.r.o. – SO 501).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 390 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Jáchymov
 • IČO: 00254622
 • Poštovní adresa:
  náměstí Republiky 1
  36251 Jáchymov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-026717

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.olivius.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky