Veřejná zakázka: Podtlaková kanalizace Petrovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1884
Systémové číslo: P20V00000131
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.08.2020
Nabídku podat do: 07.09.2020 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Podtlaková kanalizace Petrovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené s vybudováním podtlakové kanalizace v obci Petrovice s napojením do stávající kanalizace v Týništi nad Orlicí. Pro odkanalizování obce podtlakovou kanalizací bude nutné v obci vybudovat podtlakovou sběrnou stanici, podtlakové sběrné potrubí, podtlakové připojovací potrubí, sběrné domovní šachty s membránovými ventily a výtlak splašků vedený z podtlakové stanice do Týniště nad Orlicí.
Každá připojovaná nemovitost bude mít sběrnou domovní šachtu s podtlakovým ventilem, na kterou bude napojen gravitační splaškovou kanalizační přípojkou.
Podrobnou specifikaci předmětu této veřejné zakázky obsahují části zadávací dokumentace, zejména projektová dokumentace stavby, včetně stavebního povolení, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a obchodní podmínky stanovené v návrhu smlouvy o dílo.
Předmětem této veřejné zakázky není kolaudace hotového díla, ani provozování hotového díla.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 44 304 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Dobrovolný svazek obcí Křivina
 • IČO: 75055384
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 90
  517 21 Týniště nad Orlicí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 218440

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.olivius.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky