Veřejná zakázka: „Habartov, oprava chodníků ulice Vítězná“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2231
Systémové číslo: P22V00000085
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.07.2022
Nabídku podat do: 04.08.2022 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Habartov, oprava chodníků ulice Vítězná“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava silnice III/21235 a stávajících chodníků pro chodce v ulici Vítězná ve městě Habartov. V rámci stavby bude provedeno vybudování nové vozovky a chodníků. Šířka komunikace bude 6,00 m a šířka chodníků bude 2,00 m, v ojedinělých případech až 1,5 m. V místech, kde je dostatečný prostor za chodníkem, bude záhonový obrubník s nášlapem minimálně 0,06 m a prostor k plotům bude dosypán okrasným štěrkem (kačírkem). V horní části ulice, kde je pozemní komunikace výše než chodník, bude mezi komunikací a chodníkem
kačírek a ze strany chodníku palisáda. Podél komunikace bude zhotovena přídlažba z kamenných kostek o šířce 0,25 m. Vzhledem k tomu, že stavba se zabývá opravou pěších tras na obou stranách ulice, bude nutné zvolit takový postup výstavby, aby byl vždy zachován bezpečný pohyb chodců v ulici, a to především s ohledem na bezpečnost osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Stavba bude využívána jako silnice a chodníky pro pěší. Předmět veřejné zakázky bude vybraným dodavatelem proveden v takovém technickém a uživatelském standardu a v takové kvalitě, jak je uvedena a definována v zadání, v Příloze ZD – Projektová dokumentace a dále také v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době plnění předmětu veřejné zakázky.

Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace – Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Závazný vzor smlouvy

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Habartov
 • IČO: 00259314
 • Poštovní adresa:
  náměstí Přátelství 112
  35709 Habartov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-021638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://qcm.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky