Veřejná zakázka: Radvanov – oprava místní komunikace p.p.č. 6, 2/1, 41/3, 34/1, p. č. 34/3 a 9/1, k.ú. Radvanov, obec Josefov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2234
Systémové číslo: P22V00000088
Datum zahájení: 08.07.2022
Nabídku podat do: 25.07.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Radvanov – oprava místní komunikace p.p.č. 6, 2/1, 41/3, 34/1, p. č. 34/3 a 9/1, k.ú. Radvanov, obec Josefov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací nutných k provedení akce: „Radvanov – oprava místní komunikace p.p.č. 6, 2/1, 41/3, 34/1, p. č. 34/3 a 9/1, k.ú. Radvanov, obec Josefov“, v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a touto výzvou. Součástí plnění bude dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli. Bližší informace jsou obsaženy v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Předmět plnění spočívá zejména ve stavebních pracích na pozemní komunikaci. Dílo bude podpořeno z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 096 024 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Josefov
 • IČO: 00519278
 • Poštovní adresa:
  Josefov 12
  35709 Josefov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-032367

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://qcm.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky